top of page

Loopbaanonderzoek

Voor wie 

De bedoeling van dit traject is om de nieuwe richting in je loopbaan te bepalen en een loopbaanplan op te stellen.

 

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 

- opstellen persoonsprofiel

 

o het levensverhaal

 

- opstellen beroepsprofiel 

 

o kernwoorden vertalen naar mogelijke beroepsrichtingen 

 

o keuze voor te onderzoeken beroepsrichtingen

 

o onderzoek naar beroepsrichtingen uitzetten

 

• internetonderzoek

• beroeps- en/of functiebeschrijvingen

• interview beroepsbeoefenaars

• meelopen

- opstellen loopbaanplan 

 

 

Centraal in de begeleiding staat de analyse en richting bepalen die nodig is voor de invulling van je verdere loopbaan. Ik ben ook buiten de bijeenkomsten bereikbaar voor vragen en overleg.

 

Duur 

De begeleiding bestaat uit circa 6 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden meestal eens in de veertien dagen plaats en worden ondersteund door opdrachten. Het volgen van dit traject kost de deelnemer tenminste acht uur per week. 

 

Investering

€675,- exclusief BTW

bottom of page